GESTIÓ DELS RESIDUS DE PILES BASTÓ/ BOTÓ I BATERIES DE MÒBIL, PB. I PORTÀTIL

 

El reciclatge i gestió des residus de piles i bateries, consta de la col.locació d’un contenidor d’una capacitat aproximada de 5 a 10 kg.

En el moment de l’entrega del contenidor el client haurà d’abonar una quantitat unica en concepte de dipòsit, el qual es retornarà el 50% de l’import quan el client prescindeixi del servei, o be el pot adquirir i l’hi queda en propietat.

Cada cop que es faci el buidat del contenidor, es facturarà la quantitat de kilos a gestionar i es requereix una recollida com a màxim cada sis mesos.

GESTIÓ DELS RESIDUS DE FLUORESCENTS

La gestió de residus especials com els fluorescents, des de Toner 2000 els hi fem tots els tràmits necessaris de transport i gestió amb el gestor especialitzat.

Toner 2000 li aporta totes les solucions en gestió de residus, ja sigui directa o bé indirectament amb el gestor autoritzat, el nostre objectiu es poder satisfer les seves necessitats amb totes les garanties legals.