RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS DELS SOPORTS DIGITALS DE CD I DVD

 

Un dels objectes que millor identifica l’era digital és el disc òptic en qualsevol dels seus formats, CD o DVD, aquest tenen una presència important en la nostra vida quotidiana tant a nivell personal com professional i és per aquest motiu que Toner 2000 juntament amb la col.laboració imprescindible de Cederika, empresa única i exclusiva a l’estat que ofereix aquest servei, els hi ofereix una solució per poder gestionar correctament aquest residu i a la vegada garantir la confidencialitat de qualsevol informació o dades que aquests puguin contenir abans de ser retirats i eliminats per al seu posterior reciclatge.

Vostè mateix pot assegurar l’eliminació de dades que el seu CD o DVD contingui ja que posem a la seva disposició una petita màquina, Data Destroyer, la qual destrueix tota l’informació del CD o DVD essent totalment irrecuperable. Això consta d’un Pack anomenat Punt Verd.

Com a tot producte, la seva utilització i consum genera uns residus recent i creixent, al qual se li ha de donar una sortida medi ambiental correcta.

Aquests soports òptics estan compostos per un 99 % de policarbonat, un 0,5 % d’alumini i plata i el 0,5 % restant de pintura i serigrafia.

La recuperació del policarbonat suposa un aprofitament d’una matèria prima d’elevat valor tècnic i una aposta per la via més correcta de gestió amb les iniciatives de reciclatge i sostenibilitat.

PACK PUNT VERD

** Contenidors de CD / DVD model Cederika (2 unitats)

** Data Destroyer, destructora de l’informació de CD / DVD (1 unitat)

** Certificat d’adhesió personalitzat (1 unitat)

** Cartells informatius A3 (2 unitats)

** Servei d’atenció al client

** Servei de recollida, manteniment i reposició de nous contenidors

Alta i manteniment el 1r. any 158 € (IVA no inclòs)

Quota anual de manteniment (*) 85 € ( IVA no inclòs)

(*) inclou recollida, manteniment i atenció personalitzada